Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

- meer tijd hebben voor onze patiënten;
- minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
- betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
- dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die middag gesloten. Voor spoedgevallen zijn we wel bereikbaar en wordt er waargenomen door één van de andere huisartsen in Voorhout

Vergoeding kosten

De vergoeding van kosten voor laboratoriumonderzoek, röntgenfoto's/echo's en bezoek aan bijv. een diëtist, fysiotherapeut of medisch specialist kan per zorgverzekeraar en per polis sterk verschillen. Daarbij veranderen de kosten ook regelmatig. Het is voor ons daarom niet mogelijk u hierover vooraf te informeren.

Om verrassingen achteraf te voorkomen, adviseren wij u vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar vergoeding van deze kosten.

Voor laboratoriumonderzoek kunt u op de website van Scal kijken.