Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

- meer tijd hebben voor onze patiënten;
- minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
- betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
- dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die middag gesloten. Voor spoedgevallen zijn we wel bereikbaar en wordt er waargenomen door één van de andere huisartsen in Voorhout

Spoedgevallen

Bij een levensbedreigende situatie: bel altijd 112.

Bij spoedeisende klachten tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 8.00 -17.00 uur): bel 0252-222 446, keuze 1.

Voor spoed in avond/nacht of weekend:
Huisartsenpost De Limes, locatie Voorhout
Rijnsburgerweg 4b
2215 RA  Voorhout
Tel. 0252-240 212

Houdt u bij het bellen van de huisartsenpost een geldig identiteitsbewijs met daarop uw BSN-nummer bij de hand.