Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

- meer tijd hebben voor onze patiënten;
- minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
- betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
- dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die middag gesloten. Voor spoedgevallen zijn we wel bereikbaar en wordt er waargenomen door één van de andere huisartsen in Voorhout

Mijngezondheid.net

MijnGezondheid.net is een online omgeving waarmee u op een veilige manier eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts kunt regelen. Zo kunt u online een afspraak bij de huisarts maken, herhaalmedicatie aanvragen, labuitslagen inzien, een e-consult aanvragen en uw dossier inzien.

Wilt u zich hiervoor aanmelden? Volgt u dan de stappen zoals die staan beschreven op mijngezondheid.net.

Let op: om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheden, dient de huisarts eerst uw dossier vrij te geven.