Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

- meer tijd hebben voor onze patiënten;
- minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
- betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
- dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die middag gesloten. Voor spoedgevallen zijn we wel bereikbaar en wordt er waargenomen door één van de andere huisartsen in Voorhout

Wensen rond levenseinde Huisartsenpraktijk Hooghkamer

Wensen rond levenseinde

Het is belangrijk om op een rustig moment eens met uw arts te praten over het laatste stuk van uw leven. Dit geldt zeker voor mensen met een ernstige ziekte of mensen op hogere leeftijd. Om in de toekomst goede zorg te kunnen bieden is het voor ons belangrijk te weten wat u zou willen.

  • Wat zijn uw vragen, wensen en verwachtingen?
  • Kunt en wilt u gereanimeerd worden bij een hartstilstand?
  • Wat is lijden voor u? Welke behandelingen zijn er om pijn en lijden te verlichten?
  • Wilt u een behandeling wel of juist niet? Maak dan een wilsverklaring.
  • Denkt u aan euthanasie?
  • Hoe kunt u uw leven zo goed mogelijk afronden?

Wilt u over dit onderwerp verder praten met uw huisarts, maak dan een dubbele afspraak.

U kunt veel informatie vinden op de volgende websites:

 http://www.overpalliatievezorg.nl

 http://www.thuisarts.nl en kies voor het onderwerp: levenseinde