Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

- meer tijd hebben voor onze patiënten;
- minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
- betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
- dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die middag gesloten. Voor spoedgevallen zijn we wel bereikbaar en wordt er waargenomen door één van de andere huisartsen in Voorhout

Gezondheidsbevordering Huisartsenpraktijk Hooghkamer

Gezondheidsbevordering

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. De huidige definitie van de WHO (de afwezigheid van lichamelijke, geestelijke en emotionele ziekte) is te beperkt, want is teveel gericht op absoluut herstel en te weinig op aanpassing. Mensen kunnen zich ondanks duidelijke lichamelijke klachten soms toch gezond voelen als ze het gevoel hebben regie te hebben over hun leven. Anderzijds kunnen ogenschijnlijk gezonde mensen door gebrek aan sturing in hun leven ongelukkig en futloos voelen.

Inmiddels gaan we uit van het begrip positieve gezondheid waarbinnen zes dimensies van gezondheid zijn vastgesteld. Dit zijn: lichaamsfuncties, mentale functies en –beleving, spirituele dimensie, kwaliteit van leven, sociaal- en maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Vragenlijsten worden momenteel ontwikkeld en gevalideerd om hier praktisch mee te kunnen werken. In onze praktijk willen we naast passende en adequate behandeling van klachten en naast preventie ook aandacht besteden aan bevorderen van gezondheid in positieve zin: alles wat nodig is om je echt fit en gezond te voelen.

 

Interessant om te lezen: De rol van de huisarts in 2040