Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

- meer tijd hebben voor onze patiënten;
- minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
- betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
- dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die middag gesloten. Voor spoedgevallen zijn we wel bereikbaar en wordt er waargenomen door één van de andere huisartsen in Voorhout

e-Consult

U kunt uw medische en administratieve vragen ook stellen per e-consult. U kunt van deze mogelijkheid gebruik maken, wanneer u aangemeld bent bij mijngezondheid.net (zie ook het aparte stukje hierover op onze website) en u bij onze praktijk vrijgave van uw dossier heeft aangevraagd. 

De vragen mogen geen spoedeisend karakter hebben, geen nieuwe klacht zijn, geen fysieke klachten betreffen waarbij mogelijk lichamelijk onderzoek nodig is. Liever niet bij psychische /emotionele klachten.

Zij mogen wel over de volgende onderwerpen gaan:

  • leefstijladviezen en vragen,
  • vragen over een reeds bekende klacht,
  • vragen over medicatie/ hulpmiddelen,
  • vragen over een eerder consult,
  • vragen over uitslagen of inhoud van een onderzoek, controle en follow up bij chronische aandoeningen.