Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

- meer tijd hebben voor onze patiënten;
- minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
- betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
- dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die middag gesloten. Voor spoedgevallen zijn we wel bereikbaar en wordt er waargenomen door één van de andere huisartsen in Voorhout

Duurzaamheid praktijk

Als huisartsenpraktijk vinden we een duurzame bedrijfsvoering vanzelfsprekend.

Zo hebben we een energiezuinig pand, label A++ met LED lampen en balansventilatie.

De ventilatie zorgt ervoor dat de lucht in al onze ruimtes iedere 15 minuten volledig wordt ververst zonder warmte verlies. In deze Covid tijd is dat een belangrijk voordeel!

Voor vervoer gebruiken we vaak de fiets, en daarnaast maken we gebruik van een elektrische praktijkfiets en een hybride praktijkauto.

We zijn voorzichtig met grote hoeveelheden medicatie voorschrijven en werken samen met de apotheek aan bewust inzamelen van medicijnen die niet meer worden gebruikt.

Onze betrokkenheid bij Positieve Gezondheid in Teylingen, zowel in de praktijk met concrete projecten als in de politiek, versterkt de gezondheid in brede zin van de bewoners van Teylingen en helpt mee bij de toekomst van een duurzaam Voorhout.