Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

- meer tijd hebben voor onze patiënten;
- minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
- betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
- dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die middag gesloten. Voor spoedgevallen zijn we wel bereikbaar en wordt er waargenomen door één van de andere huisartsen in Voorhout

Wetenschappelijk onderzoek

Als praktijk vinden we het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek kan worden gedaan binnen de huisartsenzorg, om zo de kwaliteit van de huisartsenzorg verder te verbeteren. We zeggen onze medewerking toe aan bepaalde wetenschappelijke onderzoeken als we die heel relevant vinden. De onderzoekers zijn meestal verbonden aan de PHEG ( Public Health en eerstelijnsgeneeskunde) van het LUMC, soms aan een ander academisch centrum. Ieder onderzoek moet eerst worden goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie, en wordt door hen nauwlettend gevolgd.

Het kan zijn dat u een uitnodiging ontvangt om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Vaak betreft het onderzoek voor u het invullen van een vragenlijst, maar soms ook wordt gevraagd of mensen bereid zijn een bepaald dieet te volgen, of bv een beweegprogramma. Mocht u een uitnodiging ontvangen dan bent u natuurlijk vrij om al dan niet mee te doen. Ook gaandeweg het onderzoek kunt u altijd uw medewerking stopzetten.

Van de onderzoekers krijgen we, indien u meedoet en toestemming hebt gegeven ons te informeren, een bericht dat u deelneemt aan het onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek horen we pas na afloop van het onderzoek. We hebben er zelf geen belang bij dat u meedoet, behalve natuurlijk dat we graag de kwaliteit van de huisartsenzorg verder willen verbeteren op basis van een goede wetenschappelijke onderbouwing.

Momenteel doet onze praktijk mee met de FIT-studie, waarbij het effect van een bepaald dieet gedurende 5 dagen per maand  op de suikerspiegel van mensen met suikerziekte wordt gemeten.

Mocht u vragen hebben over een wetenschappelijk onderzoek binnen onze praktijk of eventuele deelname hieraan dan horen we dat graag!