Griep-, pneumokokken- en coronavaccinaties

De griep- en pneumokokkenvaccinaties worden dit jaar gegeven op donderdagmiddag 9 november. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u de tweede helft van oktober een uitnodiging van ons.

Coronaprik najaar 2023

Wij willen ook graag de coronaprik onder uw aandacht brengen. De mensen die in aanmerking komen voor een griepprik, vallen ook in de doelgroep die dit najaar een coronaprik bij de GGD mag halen.

Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging per post.

Als u tussen 1964 en 2005 bent geboren, ontvangt u geen brief maar kunt u zelf een afspraak maken. Dit kan vanaf 16 oktober 2023 via:

www.planjeprik.nl, hiervoor heeft u DigiD nodig

- tel. 0800-7070, hiervoor heeft u geen DigiD nodig