Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

- meer tijd hebben voor onze patiënten;
- minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
- betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
- dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die middag gesloten. Voor spoedgevallen zijn we wel bereikbaar en wordt er waargenomen door één van de andere huisartsen in Voorhout

DiabetesChallenge

De Nationale Diabetes Challenge is een wandelevenement van de Bas van de Goor Foundation. Samen wekelijks wandelen in de buurt is gezellig en goed voor je gezondheid. De wandelingen zijn bedoeld voor zowel mensen met als zonder diabetes. Bewegen is namelijk goed voor iedereen.

De huisartspraktijken in Voorhout en Warmond doen samen met de fysiotherapeuten, diëtisten, apotheken en psychologen mee aan de Nationale Diabetes Challenge 2022. Hierbij wandelen we elke week, ongeveer 20 weken lang, op de woensdag vanaf 19.00 uur samen met een groep deelnemers in de buurt. U bent van harte uitgenodigd met ons mee te wandelen. We starten op woensdag 11 mei om 19.00 uur.

Meer informatie, ook over aanmelding, vindt u hier